danovy_kalendar_2016_duben_kveten_cerven - Vedení a zpracování účetnictví, daňové evidence a daňového přiznání pro firmy a OSVČ - Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2016
(duben - červen)duben


 • 01. 04. 2016
daň z příjmů
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015


 • 01. 04. 2016
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám


 • 01. 04. 2016
pojistné
podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám


 • 01. 04. 2016
pojistné
podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015


 • 11. 04. 2016
spotřební daň
splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)


 • 15. 04. 2016
daň silniční
záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016


 • 20. 04. 2016
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň k MOSS


 • 20. 04. 2016
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


 • 20. 04. 2016
odvod z loterií a jiných podobných her
podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016


 • 25. 04. 2016
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016


 • 25. 04. 2016
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016


 • 25. 04. 2016
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016


 • 25. 04. 2016
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016


 • 25. 04. 2016
spotřební daň
splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)


 • 25. 04. 2016
spotřební daň
daňové přiznání za březen 2016


 • 25. 04. 2016
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)
květen


 • 02. 05. 2016
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016


 • 10. 05.  2016
spotřební daň
splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)


 • 20. 05. 2016
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost


 • 25. 05. 2016
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za duben 2016


 • 25. 05. 2016
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za duben 2016


 • 25. 05. 2016
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za duben 2016


 • 25. 05. 2016
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016


 • 25. 05. 2016
spotřební daň
splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)


 • 25. 05. 2016
spotřební daň
daňové přiznání za duben 2016


 • 25. 05. 2016
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)


 • 31. 05. 2016
daň z nemovitých věcí
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)


 • 31. 05. 2016
daň z nemovitých věcí
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)


 • 31. 05. 2016
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016červen • 09. 06. 2016
spotřební daň
splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)


 • 15. 06. 2016
daň z příjmů
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


 • 20. 06. 2016
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


 • 24. 06. 2016
spotřební daň
splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)


 • 27. 06. 2016
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za květen 2016


 • 27. 06. 2016
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za květen 2016


 • 27. 06. 2016
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za květen 2016


 • 27. 06. 2016
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016


 • 27. 06. 2016
spotřební daň
daňové přiznání za květen 2016


 • 27. 06. 2016
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 pokud vznikl nárok


 • 30. 06. 2016
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016


zdroj: FS ČR


 
 
 
 
 
 
Vyhledej
18. 8. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky