danovy_kalendar_2016_cervenec_srpen_zari - Vedení a zpracování účetnictví, daňové evidence a daňového přiznání pro firmy a OSVČ - Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2016
(červenec - září)červenec


 • daň z příjmů
  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 • pojistné
  podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

 • spotřební daň
  splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň silniční
  záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

 • daň z přidané hodnoty
  daňové přiznání a daň k MOSS

 • daň z příjmů
  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • odvod z loterií a jiných podobných her
  podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2016

 • daň z přidané hodnoty
  daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016

 • daň z přidané hodnoty
  souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

 • daň z přidané hodnoty
  kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

 • energetické daně
  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

 • spotřební daň
  splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 • spotřební daň
  daňové přiznání za červen 2016

 • spotřební daň
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok) • srpen • daň z příjmů
  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

 • spotřební daň
  splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z příjmů
  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daň
  splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z přidané hodnoty
  daňové přiznání a daň za červenec 2016

 • daň z přidané hodnoty
  souhrnné hlášení za červenec 2016

 • daň z přidané hodnoty
  kontrolní hlášení za červenec 2016

 • energetické daně
  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

 • spotřební daň
  daňové přiznání za červenec 2015

 • spotřební daň
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)

 • daň z nemovitých věcí
  splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • daň z příjmů
  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

 • pojistné
  konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných) • září


 • spotřební daň
  splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z příjmů
  čtvrtletní záloha na daň

 • daň z příjmů
  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • daň z přidané hodnoty
  daňové přiznání a daň za srpen 2016

 • daň z přidané hodnoty
  souhrnné hlášení za srpen 2016

 • daň z přidané hodnoty
  kontrolní hlášení za srpen 2016

 • energetické daně
  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016

 • spotřební daň
  splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 • spotřební daň
  daňové přiznání za srpen 2016

 • spotřební daň
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)

 • daň z přidané hodnoty
  poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

 • daň z příjmů
  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016


 • zdroj: FS ČR


   
   
   
   
   
   
   
  Vyhledej
  18. 8. 2017
  Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky